(032) -238-86-90, 032-238-99-11                expertaudyt@gmail.com                Пн.-Пт.: 9.00 - 18.00                  Обід: 13.00 - 14.00                ENG   POL   FRA   УКР   РОС  АУДИТОРСЬКІ, БУХГАЛТЕРСЬКІ
та КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ
!  Індивідуальний підхід        Досвід перевірений роками        Ми цінуємо Ваш час
ХТО МИ

ТзОВ Аудиторська фірма «Експерт-Аудит» заснована у 1994 році. Основною діяльністю товариства є надання професійних послуг у сфері аудиту. Наша фірма вже 25 років працює на ринку аудиторських послуг. У складі товариства працюють кваліфіковані фахівці - сертифіковані аудитори та податкові консультанти з великим досвідом практичної роботи, які є членами всеукраїнських професійних громадських організацій, таких як Спілка аудиторів України, Спілка податкових консультантів та інших.
Зокрема ми пропонуємо:
1) широке коло аудиторських послуг;
2) надання консультацій з податкового та бухгалтерського обліку;
3)ведення бухгалтерського обліку;
4) складання фінансової звітності (в тому числі за МСФЗ);
5) юридичну підтримку бізнесу.
Ми допомагаємо клієнтам мінімізувати ризики в їх роботі, покращувати показники діяльності, шукати нові можливості для розвитку. Розуміння потреб клієнта, оперативність в реагуванні на запити клієнтів, конфіденційність, професіоналізм і відповідальність є головними принципами нашої роботи.

НАШІ ПОСЛУГИ
АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ

Аудит фінансової звітності, складеної згідно з Міжнародними Стандартами Фінансової Звітності (МСФЗ) та Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку України (П(С)БО); Аудит фінансової звітності, підготовленої у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності;

Види аудиту: 1) Ініціативний; 2) Внутрішній; 3) Фінансовий – Due Diligence;
Інші аудиторські послуги:
- Підготовка фінансової звітності за МСФЗ,
- Огляди фінансової звітності/проміжної звітності;
- Виконання узгоджених процедур;

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ АУТСОРСИНГ

- Бухгалтерський та податковий супровід юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
- Кадровий облік;
- Консультування з питань оформлення господарських операцій та оподаткування;
- Відновлення бухгалтерського та податкового обліку;
- Ведення обліку в цілому та окремих ділянок (зарплата, кадри, основні засоби);
- Автоматизація обліку;
- Складання звітності;

КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ТА ІНШІ ПОСЛУГИ

- Консультації з питань бухгалтерського обліку;
- Консультації з питань податкового та управлінського обліку;

КОНСАЛТИНГОВІ ПОСЛУГИ

- Аналіз фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання;
- Розробка корпоративних стандартів обліку та звітності;
- Супровід інвестиційних проектів;
- Реструктуризація суб’єкта господарювання.

ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ

- Реєстрація (перереєстрація) «під-ключ» товариств, організацій та фізичних-осіб підприємців;
- Консультації з правових питань;
- Складання проектів договорів та інших документів суб'єктів господарювання;
- Розробка статутів, установчих документів;
- Правова допомога з питань банкрутства та ліквідації суб’єктів підприємницької діяльності.

НЕЗАЛЕЖНА ЕКСПЕРТИЗА

- Незалежна експертиза, оцінка бізнесу, інвестиційних проектів та майна.