(032) -238-86-90, 032-238-99-11                expertaudyt@gmail.com                Пн.-Пт.: 9.00 - 18.00                  Обід: 13.00 - 14.00                ENG   УКР   РОС
Корисна інформація

Заповнюємо нові форми касового ордеру: роз'яснення ДФСУ

Дата публікації:   2018-06-26

Заповнення прибуткового касового ордеру здійснюється наступним чином:

 1. у рядку «Найменування підприємства/ установи/організації» вказується назва суб’єкта господарювання, який приймає готівкові кошти;
 2. у рядку «Прибутковий касовий ордер №» ставиться номер та дата оформлення касового ордеру;
 3. у колонках таблиці зазначається номер кореспондуючого рахунку (субрахунку), код аналітичного рахунку, сума, яка отримана (включаючи і суму податку на додану вартість (далі – ПДВ) та код цільового призначення;
 4. у рядку «Прийнято від» зазначається інформація про особу (суб’єкт господарювання) від якої прийняті готівкові кошти;
 5. у рядку «Підстава» зазначаються підстава щодо оприбуткованих коштів (джерело походження);
 6. у рядку «Сума» зазначається фактично отримана сума коштів. Якщо платник податків є платником ПДВ, то в даному полі зазначається загальна сума отриманих коштів, тобто включаючи суму ПДВ.

 

Далі в прибутковому касовому ордері у рядку «Додатки» зазначаються додаткові документи та ставляться підписи касира, який отримав кошти і головного бухгалтера.

При цьому, поля відривної частини прибуткового касового ордеру заповнюються аналогічно частині, яка залишається у суб’єкта господарювання, але на відривній частині ставиться печатка.

 

Заповнення видаткового касового ордеру здійснюється наступним чином:

 1. у рядку «Найменування підприємства/установи/організації» вказується назва суб’єкта господарювання, який видає готівкові кошти;
 2. у рядку «Видатковий касовий ордер» ставиться номер та дата оформлення касового ордеру;
 3. у колонках таблиці зазначаються номер документа, дата складання, номер кореспондуючого рахунку (субрахунку), код аналітичного рахунку, сума, код цільового призначення;
 4. у рядку «Видати» зазначається прізвище, ім’я по батькові особи, яка отримує кошти;
 5. у рядку «Підстава» відображаються підстави щодо видачі даних коштів;
 6. у рядку «Сума» зазначається фактично видана сума коштів;
 7. у рядку «Додаток» зазначаються додаткові документи;
 8. у рядках «Керівник» та «Головний бухгалтер» зазначаються підпис, прізвище та ініціали керівника і головного бухгалтера;
 9. у рядку «Одержав» відображається прописом сума отриманих коштів та дата отримання;
 10. у рядку «Підпис одержувача» проставляється підпис особи, яка отримала кошти.
 11. у наступному рядку зазначається найменування, номер, дата та місце видачі документа, який засвідчує особу одержувача;
 12. урядку «Видав касир» зазначається підпис, прізвище та ініціали касира, який видав кошти.