Аудиторські послуги

  • Аудит фінансової звітності, складеної згідно з Міжнародними Стандартами Фінансової Звітності (МСФЗ) та Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку України (П(С)БО);
  • Аудит для залучення фінансування;
  • Аудит для придбання бізнесу;
  • Аудит ефективності бізнесу;
  • Аудит грантів.

Аудиторські послуги

  • Аудит фінансової звітності, складеної згідно з Міжнародними Стандартами Фінансової Звітності (МСФЗ) та Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку України (П(С)БО);
  • Аудит для залучення фінансування;
  • Аудит для придбання бізнесу;
  • Аудит ефективності бізнесу;
  • Аудит грантів.