Платники єдиного податку мають право для отримання довідки про доходи подавати контролюючому органу податкову декларацію за інший, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період.

При цьому, подання такої декларації не звільняє платника єдиного податку від обов’язку подання податкової декларації у строк, встановлений для квартального (річного) податкового (звітного) періоду.

Для отримання платником єдиного податку довідки про доходи за інший, аніж квартальний (річний) звітний період, декларація подається із позначкою «довідково».

За такою поданою декларацією не виникає нарахування чи сплата податку.

В полі «місяць» поля 02 декларації через тире проставляється арабськими цифрами порядковий номер першого місяця й останнього місяця, за який подається така декларація.

У полі «рік» поля 02 проставляється рік, за який подається така декларація.

(Детальніше – пункт 296.8 статті 296 Податкового кодексу)