Бухгалтерський аутсорсинг

  • Бухгалтерський та податковий супровід юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
  • Консультування з питань оформлення господарських операцій та оподаткування;
  • Відновлення бухгалтерського та податкового обліку;
  • Ведення обліку в цілому та окремих ділянок (зарплата, кадри, основні засоби);
  • Автоматизація обліку;
  • Складання звітності.